پوستر فیلم در اسارت
نظر شما چیست؟
نظر شما چیست؟
۱۰ / ۰
۰ رای
۱۰ / ۰
۰ رای

در اسارت (1363)

به فیلم رای بده:


خلاصه فیلم:

ناصر، قاچاقچی سابقه دار هرویین، می کوشد حمید بزرگ نیا را که از او و گروهش بریده، از نو به همکاری جلب کند، حمید که کارمندی متأهل است از همکاری با ناصر تن می زند، اما به مرور در دام اعتیاد اسیر می شود. اصرار و نصیحت همسرش بی اثر است و سرانجام زن او را به مرکز مبارزه با مواد مخدر معرفی می کند. حمید، ناصر و همکارانش دستگیر می شوند. ناصر اعدام می شود و دیگران به حبس محکوم می شوند. حمید پس از ترک اعتیاد و آزادی از زندان به آغوش خانواده باز می گردد.

نظرهای منتشر شده فیلم در اسارت

0 نظر