پوستر سریال اولین انتخاب

سریال تلویزیونی |کمدی

اولین انتخاب

۱۰ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

"مسعود" به خواستگاری دختری از یک خانواده پزشک می رود اما این اتفاق ساده منجر به بروز حوادثی می شود.

دیالوگ های به یاد ماندنی

نقدهای بلند سریال اولین انتخاب

نقدهای کوتاه سریال اولین انتخاب

نظرهای منتشر شده سریال اولین انتخاب