پوستر فیلم انسان پرنده
نظر شما چیست؟
نظر شما چیست؟
۱۰ / ۰
۰ رای
۱۰ / ۰
۰ رای

انسان پرنده (1340)

به فیلم رای بده:

تهیه کننده: احمد فهمی

خلاصه فیلم:

آدم ساده لوح و خیالبافی برای عملی کردن رویاهایش دست به اختراعاتی می زند و هدفش اینست که به سرعت پولدار شود، اما طی یک سلسله ماجرا به این نتیجه می رسد که باید دنبال واقعیت باشد.

نظرهای منتشر شده فیلم انسان پرنده

0 نظر