پوستر فیلم دزد و نویسنده

فیلم‌ سینمایی

دزد و نویسنده (۱۳۶۵)

۷.۷ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۳ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

رحمان پس از آزادی از زندان تصمیم دارد شرافتمندانه زندگی کند‌، اما به دلیل سوء سابقه موفق به یافتن کار نمی شود. دوستان و آشنایان او را از خود می رانند. او برای تأمین اجارة اتاق و خرج روزانه کیف دستی مردی را می رباید. اما در کیف جز مقداری دست نوشته و دارو نمی یابد. صاحب کیف نویسنده ای است که بیماری قلبی دارد. نویسنده عاقبت رحمان را می یابد و متوجه می شود که او دست نوشته ها را در سطل زباله ریخته است. آن دو به محل تخلیة زباله می روند و به جست و جوی آشغالها می پردازند. نویسنده دچار حملة قلبی می شود. رحمان او را به اتاق خود می برد و خود برای جست و جو باز می گردد. نوشته ها را می یابد، اما وقتی به خانه می رسد که نویسنده فوت کرده است.

کارگردان: کاظم معصومی

نویسنده: کاظم معصومی

نظرهای منتشر شده فیلم دزد و نویسنده