پوستر فیلم حسن فرفره

فیلم‌ سینمایی

حسن فرفره (۱۳۴۹)

۱۰ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

حسن یکبار مرد متمولی را از مهلکه ای می رهاند و از آن پس در کنار او باقی می ماند و اشخاصی را که به لحاظی از در دوستی در آمده اند، شناسایی کرده و غالباً آن ها را که با قصد فریب وارد خانواده می شوند، رسوا می کند، او آخرین بار در توطئه ای که بدخواهان برای مرد متمول می چینند، طی سلسله عملیاتی بدکاران را گرفتار و خود با دختر مرد متمول ازدواج می کند.

کارگردان: رضا صفایی

نویسنده: منوچهر کی مرام

نظرهای منتشر شده فیلم حسن فرفره