پوستر فیلم خوابهای طلایی
نظر شما چیست؟
نظر شما چیست؟
۱۰ / ۶.۵۶
۲۵ رای
۱۰ / ۰
۰ رای

خوابهای طلایی (1330)

به فیلم رای بده:


خلاصه فیلم:

پسر جوانی خواب می بیند که به دربار شاه عباس صفوی راه یافته و صاحب موقعیت و احترامی خاص شده است و بعد این خواب به واقعیت می پیوندد و او اجازه پیدا می کند که یک روز در دربار زندگی کند.

نظرهای منتشر شده فیلم خوابهای طلایی

0 نظر