پوستر فیلم بوسه بر لبهای خونین

فیلم‌ سینمایی

بوسه بر لبهای خونین (۱۳۵۲)

۹.۸ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۴ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

شهبال ، عضو قبیله ی سیاه کوهی ها، با چند نفر درگیر می شود و با تنی زخمی، سوار بر اسب، به طرف قبیله ی موسی خان می رود. پسران موسی خان و بعضی از افرادش می خواهند او را بکشند؛ اما موسی خان مانع می شود و به دخترش غزال می سپارد که زخم های او را التیام بخشد. مراد و خواهرش می کوشند شهبال را تحویل بگیرند؛ اما موسی خان آنها را از قبیله ی خود می راند. افراد قبیله ی سیاه کوهی ها برای باز پس گرفتن شهبال به قبیله ی موسی خان شبیخون می زنند و جنگ و خونریزی به را ه می افتد. ستاره دختر فال گیری است که مردم او را جادوگر خطاب می کنند. او از سرنوشت شهبال و دیگران خبر می دهد. به تدریج غزال و شهبال به هم علاقه مند می شوند و در پی مخالفت برادر غزال موسی خان به شهبال فرصت می دهد که قبیله اش را برک کند. اسد، که از افراد جنگجوی قبیله است، خود را برای ازدواج با غزال نامزد می کند. پس از جنگ و گریزهای طایفه ای افراد مراد به چادرهای موسی خان حمله و غزال را با خود می برند. شهبال، اسد و موسی خان کشته می شوند و غزال بالای سر جسد شهبال آمده و دست در دست هم به سوی افق دور می شوند.

اسکار-2023اسکار-2023

نظرهای منتشر شده فیلم بوسه بر لبهای خونین