پوستر فیلم سکوت کوهستان

فیلم‌ سینمایی

سکوت کوهستان (۱۳۷۴)

۱۰ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

پسر نوجوانی به نام قره خان، با کشته شدن پدر ناتنی اش هاوارخان، از طریق مادرش نرگس درمی یابد که پدر واقعی اش رشید ـ قاتل هاوار ـ بوده است. رشید توسط برادران هاوار کشته می شود و آنها که به تحریک مادرشان نرگس را قاتل اصلی هاوار می دانند، توطئه ای برای کشتن نرگس ترتیب می دهند. با کمک فتاح، یکی از برادران هاوار، قره خان و مادرش از روستا می گریزند اما دیگر برادران سرمی رسند و نرگس را به قتل می رسانند. عموحیدر و رحمان، مردانی که در جوانی به رشید پناه داده بودند، به خانه برادران هاوار می آیند و پس از یک درگیری خونبار، به کمک قره خان، با فداکردن جانشان، برادران ظالم روستا را به هلاکت می رسانند.

دیالوگ های به یاد ماندنی

نقدهای بلند فیلم سکوت کوهستان

نقدهای کوتاه فیلم سکوت کوهستان

نظرهای منتشر شده فیلم سکوت کوهستان