پوستر فیلم شهر بزرگ
نظر شما چیست؟
نظر شما چیست؟
۱۰ / ۰
۰ رای
۱۰ / ۰
۰ رای

شهر بزرگ (1344)

به فیلم رای بده:

کارگردان: روبرت اکهارت
تهیه کننده: بابکن آودیسیان

خلاصه فیلم:

مادر از معاشرت دخترش ثریا با حمید، جوانی بی کار و آس و پاس، نگران است. مادر با صحبت و نصیحت حمید را راضی می کند که برای سعادت ثریا از او دوری کند. پس از آن ایرج، دوست ژیگولوی حمید، سر راه ثریا قرار می گیرد و ثریا او را از خود می راند. ایرج حمید را وسوسه می کند که به گاو صندوق شرکتی دست برد بزند. او در موقع سرفت با زیرکی حمید را جلو می اندازد و خود با سر رسیدن مأمور پلیس فاش می کند که برای رسیدن به ثریا جریان سرفت را به پلیس گزارش داده است. حمید پس از آزادی از زندان جلو در آپارتمان ثریا به مردی بر می خورد، و به گمان این که مرد با ثریا رابطه دارد دختر را از پا در می آورد و پس از آن ایرج را مضروب می کند. حمید بار دیگر با همان مرد برخورد می کند، و در می یابد که او نامزد مهری است، و او بی جهت به او، و ثریا، بدگمان شده است. او با حالتی غم زده به سرنوشت تلخ خود و نامزدش می اندیشد.

نظرهای منتشر شده فیلم شهر بزرگ

0 نظر