پوستر فیلم آن جا

فیلم‌ سینمایی

آن جا (۱۳۸۷)

۶ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱ رای

0
امتیاز دهید :

اگر اطراف خانه ام را حصار بکشی، می روم... حصار را برداری، می مانم.

نقدهای بلند فیلم آن جا

نقدهای کوتاه فیلم آن جا

نظرهای منتشر شده فیلم آن جا