پوستر فیلم دام

فیلم‌ سینمایی

دام (۱۳۷۴)

۹.۵ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

بهارلو و احمد پسرش هر دو ماهیگیر یک شرکت هستند، آن ها به عدم پرداخت حقوقشان اعتراض می کنند. یکی از رؤسای جدید با این عدم پرداخت حقوق مخالف است و از بهارلو و پسرش می خواهد رأس ساعتی برای دریافت حقوق به دفتر او بروند اما رؤسای قدیمی با طرح نقشه ای بوسیله ی عوامل خود اسکندری را به قتل می رسانند و پسر بهارلو را قاتل معرفی می کنند و احمد از ترس گرفتار شدن به اتفاق همسر و فرزندش از شهرشان به تهران می آید. احمد در جستجوی کار با اولین پیشنهاد برای کار بی خبر وارد فعالیت غیرقانونی عده ای تحت عنوان توزیع کننده ی مواد غذایی می شود و در یک درگیری گروهی با پلیس احمد دستگیر و راهی زندان می شود احمد برای یافتن قاتلان اصلی اسکندری شروع به ناسازگاری در زندان می کند تا او را به زندان دیگری منتقل کنند تا بتواند در بین راه فرار کند، او موفق به فرار می شود و با کمک دوستی جبار و تیمور را که در کار قاچاق مواد مخدر هم هستند پیدا می کند و زمانی که قصد انتقام دارد پلیس هم می رسد و با دستگیر شدن قاتلان اصلی، بیگناهی احمد برای پلیس روشن می شود.

کارگردان: جلال مهربان

نویسنده: جلال مهربان

نظرهای منتشر شده فیلم دام