پوستر فیلم سنگ صبور

فیلم‌ سینمایی

سنگ صبور (۱۳۴۷)

- /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۰ رای

0
امتیاز دهید :

زن و مرد جوانی که شیفته ی هم هستند، پنهان از والدینشان با هم ازدواج می کنند و صاحب فرزندی می شوند. مرد برای ادامه ی تحصیلات به خارج سفر می کند و زن طی حوادثی از فرزندش دور می ماند. فرزند آن ها را سرایداری پیدا کرده و نگهداری می کند. پس از مدت ها مرد از خارج باز می گردد. او که همسرش را نمی یابد، فرزند خودش را ندانسته به فرزندی قبول می کند. اما بالاخره واقعیت را دریافته و همسر خویش را نیز می یابد و از آن پس زندگی تازه ای را با هم آغاز می کنند.

کارگردان: عباس کسایی

نویسنده: عباس کسایی

نقدهای بلند فیلم سنگ صبور

نقدهای کوتاه فیلم سنگ صبور

نظرهای منتشر شده فیلم سنگ صبور