پوستر فیلم فرار از دانمورا

|درام

فرار از دانمورا

Escape at Dannemora

۱۰ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

کارمندی در زندان ایالتی نیویورک، احساساتش درگیر یک زندانی می شود؛ در نتیجه به او و دوستش کمک می کند از زندان فرار کنند.

عکس‌های فیلم فرار از دانمورا


بنیسیو دل تورو و پل دینو در سریال «فرار از دانمورا» (Escape at Dannemora)
بنیسیو دل تورو و پل دینو در نمایی از سریال «فرار از دانمورا» (Escape at Dannemora)
بنیسیو دل تورو در نمایی از سریال «فرار از دانمورا» (Escape at Dannemora)
پاتریشا آرکت و بنیسیو دل تورو در نمایی از سریال «فرار از دانمورا» (Escape at Dannemora)
پاتریشا آرکت در نمایی از سریال «فرار از دانمورا» (Escape at Dannemora)
پل دینو در سریال «فرار از دانمورا» (Escape at Dannemora)
پل دینو در نمایی از سریال «فرار از دانمورا» (Escape at Dannemora)
بن استیلر و بنیسیو دل تورو در نمایی از سریال «فرار از دانمورا» (Escape at Dannemora)

نظرهای منتشر شده فیلم فرار از دانمورا