پوستر فیلم زن خون آشام
نظر شما چیست؟
نظر شما چیست؟
۱۰ / ۰
۰ رای
۱۰ / ۰
۰ رای

زن خون آشام (1346)

به فیلم رای بده:

کارگردان: مصطفی اسکویی
تهیه کننده: مصطفی اسکویی

خلاصه فیلم:

جهانگیر دولتمند را به سلول می اندازند و گلنار زن خون آشام، او را زیر نظر دارد. سرگذشت جهانگیر مرور می شود: او به نیشابور پیش دوستش بهرام می رود و با مش رمضان و دخترش گلنار آشنا می شود. بهرام می گوید گلنار با اجنه رابطه دارد و جهانگیر چشمش به دنبال او نباشد. جهانگیر گلنار را در آرامگاه خیام ملاقات می کند و موقع ترک نیشابور به او وعده می دهد که ماه بعد او را از پدرش خواستگاری خواهد کرد. جهانگیر در یک مجلس مهمانی به خانم ضمیران دل می بندد و شوهر زن را به عنوان مأموریت به آبادان می فرستد. جهانگیر نامه ای از بهرام دریافت می کند که در آن به ماجرای او و گلنار و خون آشام بودن گلنار اشاره شده است. جهانگیر از هوش می رود و پس از به هوش آمدن راننده اش نوروز را بالای سر خود می بیند با نامه ای که در آن نوشته شده خانم ضمیران کشته شده و جهانگیر مسبب قتل اوست. مأموران پلیس جهانگیر را دستگیر می کنند. پس از مرور این سرگذشت جهانگیر، در سلول، با دو زن خون آشام رو به رو می شود و از هوش می رود. وقتی او در بیمارستان به هوش می آید گلنار به جهانگیر می گوید که پس از رفتن او از نیشابور به توصیه ی بهرام تحصیل کرده و نقشه ی متنبه کردن او را به کمک بهرام و بردارش نوروز کشیده اند. جهانگیر به گلنار قول می دهد که زندگی جدیدی را در کنار هم آغاز خواهند کرد.

نظرهای منتشر شده فیلم زن خون آشام

0 نظر