پوستر فیلم قرنطینه

فیلم‌ سینمایی

قرنطینه (۱۳۶۱)

۶ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

پس از پیروزی انقلاب یک مأمور عالی رتبه ی سازمان امنیت برای گریختن از مجازات وانمود می کند که فوت کرده است. تشییع جنازه ای ساختگی برای او ترتیب می دهند و اسباب خروجش از کشور را مهیا می کنند. رامین، فرزند او، که سالها در خارج از کشور تحصیل می کرده به ایران باز می گرددو به گمان اینکه پدرش یکی از شهدای انقلاب است برای اطلاع از چگونگی مرگ پدر ازاطرافیان پرس وجو می کند. مادر و دایی رامین از این که او متوجه زنده بودن پدر شود هراسانند؛ زیرا رامین، به تصور این که پدرش یکی از مبارزان ضد سلطنت است، در زمان اقامتش در خارج برای تداوم مبارزه وبرقرار کردن رابطه ی مبارزان خارج و داخل کشور اطلاعاتی برای پدرش می فرستاده، که پدر از آنها برای ضربه زدن به مبارزان استفاده می کرده است. پسر جوان خدمتکار خانه آنها نیز به همین ترتیب شناسایی و کشته شده است. و خواهر او، که رامین را مسبب مرگ برادر می داند ، دوباره به او سوء ظن می کند. اما هر بار نجات می یابد. مادر و دایی رامین او را نزدیک مخفی گاه پدر، در باغ بزرگ خانه شان پنهان می کنند. عاقبت رامین حقیقت را در می یابد و در لحظه فرار پدر در ایستگاه قطار او را به پاسداران لو می دهد.

کارگردان: مسعود اسدالهی

نویسنده: مسعود اسدالهی

اسکار-2023اسکار-2023

نظرهای منتشر شده فیلم قرنطینه