پوستر فیلم آقای هالو

فیلم‌ سینمایی

آقای هالو (۱۳۴۹)

۸.۸ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱۷ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

مردی شهرستانی و ساده دل به قصد یافتن همسری مناسب به تهران می آید. او در تهران با زن بدکاره ای آشنا می شود و به تصور اینکه همسر دلخواهش را یافته، تقاضای ازدواج می کند. مرد شهرستانی به زودی به حقیقت پی می برد با این حال از تصمیم خود منصرف نمی شود و از زن می خواهد که گذشته اش رافراموش کند و تقاضایش را بپذیرد. مرد شهرستانی از معشوق خود کتک سختی می خورد و در پایان در حالیکه پاک دلی اش را از دست نداده به شهر خود باز می گردد.

نظرهای منتشر شده فیلم آقای هالو