پوستر سریال روزگار جوانی

سریال تلویزیونی |خانوادگی

روزگار جوانی

۱۰ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱ رای

0
امتیاز دهید :

پنج جوان دانشجو که چهار نفر از آنها از شهرهای مختلف به تهران آمده اند در یک خانه اجاره ای با یکدیگر زندگی می کنند. شخصیت های متفاوت هرکدام داستان این مجموعه تلویزیونی را رقم می زند. روزگار جوانی در دو فصل تهیه شده است.

دیالوگ های به یاد ماندنی

نقدهای بلند سریال روزگار جوانی

نقدهای کوتاه سریال روزگار جوانی

نظرهای منتشر شده سریال روزگار جوانی