پوستر فیلم ضربت
نظر شما چیست؟
نظر شما چیست؟
۱۰ / ۴
۱ رای
۱۰ / ۰
۰ رای

ضربت (1343)

به فیلم رای بده:

تهیه کننده: ژوزف واعظیان

خلاصه فیلم:

جمال از همسر بیمارش در خانه مراقبت می کند. یکی از همکاران جمال به نام حسین آقائی به شیرین، دختر جمال، علاقه دارد. دکتر کورش امین نیز عاشق شیرین است. اما مادرش مخالف ازدواج دکتر با شیرین است. حسین مزاحم جمال و دخترش می شود، و دکتر با حسین گلاویز می شود و او را از آزار شیرین منع می کند. حسین با دوستانش موجودی صندوق اداره را می ربایند و می گریزند. حسین به خانه ی جمال می رود و با نشان دادن پول ها می خواهد که جمال با ازدواج او با دخترش موافقت کند. جمال در نزاعی حسین را از پا درمی آورد و در زیرزمین خانه پنهان می کند. شیرین جسد حسین را می یابد، و جمال جسد را در باغ خانه چال می کند. دوستان حسین پول را از جمال مطالبه می کنند، و دکتر در پی شیرین به خانه ی آنها می رود. دکتر و جمال با دوستان حسین درگیر می شوند، و خانه طعمه ی حریق می شود و مادر شیرین می میرد. پلیس سرمی رسد و دزدها را به دام می اندازد. مادر دکتر و خواهرش نیز به محل حادثه می آیند و شیرین را به خانه ی خودشان می برند.

نظرهای منتشر شده فیلم ضربت

0 نظر