پوستر فیلم آینه زمان

فیلم‌ سینمایی

آینه زمان (۱۳۴۹)

۱ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

سه پسر پس از مرگ پدر متمولشان با دسیسه ی پیشکارشان ثروت پدری را از دست می دهند. پسر بزرگ به قمار روی می کند. دیگری دائم الخمر می شود و سومی همه ی توجهش را معطوف زن ها می کند. پسرها به تنگدستی گرفتار می شوند و به خانه ی مخروبه ای که آخرین باقی مانده ی ثروت پدری است می روند و در آنجاست که به گنجینه ای جدید از پدرشان دست می یابند که برای روز تنگدستی آن ها پیش بینی کرده است. آن ها که طعم سختی روزگار را چشیده اند تصمیم می گیرند از این پس زندگی تازه و شرافتمندانه ای را شروع کنند.

نظرهای منتشر شده فیلم آینه زمان