پوستر فیلم از جان گذشتگان
نظر شما چیست؟
نظر شما چیست؟
۱۰ / ۰
۰ رای
۱۰ / ۰
۰ رای

از جان گذشتگان (1346)

به فیلم رای بده:

کارگردان: ژوزف واعظیان

خلاصه فیلم:

مرد متمولی دختر جوانی به نام «شیرین» را به همسری می گیرد «سهراب» که شیرین را دوست دارد او را ربوده و به ایل خود می برد و مرد متمول جوانی به نام «خسرو» را مأمور می کند که همسرش را به او بازگرداند. خسرو با سه تن از یارانش علیرغم کوشش های سهراب سرانجام شیرین را ربوده و او را به محل موعود می رسانند. سهراب که آن ها را تعقیب می کند با مرد متمول در یک زمان به محل موعود می رسند. خسرو که واقعیت را دریافته، شیرین را آزاد می گذارد که به مرد متمول یا سهراب رو کند و او سهراب را برمی گزیند.

نظرهای منتشر شده فیلم از جان گذشتگان

0 نظر