پوستر سریال شبکه مخفی زنان

سریال خانگی |کمدی

شبکه مخفی زنان (۱۳۹۹)

- /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۰ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

در ابتدای قرن چهاردهم شمسی، وقتی شاه متوجه جنبش‌های نوظهور مربوط به حقوق زنان در کشور می‌شود، ماموریت ویژه‌ای به یکی از اهالی دربار خود می‌دهد و…

دیالوگ های به یاد ماندنی

نقدهای بلند سریال شبکه مخفی زنان

نقدهای کوتاه سریال شبکه مخفی زنان

نظرهای منتشر شده سریال شبکه مخفی زنان