پوستر فیلم در آرزوی ازدواج
نظر شما چیست؟
نظر شما چیست؟
۱۰ / ۰
۰ رای
۱۰ / ۰
۰ رای

در آرزوی ازدواج (1369)

به فیلم رای بده:

کارگردان: اصغر هاشمی
تهیه کننده: هوشنگ نورالهی

خلاصه فیلم:

جهانگیر پس از پایان خدمت سربازی تصمیم می گیرد با دختری به نام ناهید ازدواج کند. اما پدردختر برای ازدواج آنها شرطی می گذارد و آن پیدا کردن کار مناسب از سوی جهانگیر است. جهانگیر موفق به پیدا کردن کار در مهلت تعیین شده نمی شود و در نتیجه از پدر بازنشسته اش ماشاءالله خان تقاضای کمک می کند. ماشاءالله خان تصور می کند که به خاطر خدمت صادقانه اش در دستگاه اداری، فرزند او را استخدام می کنند. با این نیت به اداره می رود اما رئیس اداره به او جواب رد می دهد. ماشاءالله خان به مرکز می آید تا از رئیس کارگزینی استمداد جوید. در مرکز به دام واسطه ای می افتد که مسیر زندگی او را تغییر می دهد...

نظرهای منتشر شده فیلم در آرزوی ازدواج

0 نظر