پوستر سریال شبزدگان

سریال تلویزیونی

شبزدگان

- /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۰ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

داستان قهوه خانه ایست که با ورود جوانی که همه چیز خود را فراموش کرده است ماجرا های جالبی اتفاق می افتد.

کارگردان: امیرحسین قهرایی

نویسنده: نسرین رفشا

نظرهای منتشر شده سریال شبزدگان