پوستر سریال داوران

سریال تلویزیونی |درام

داوران

۱ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

خانواده ای شامل موکلان و داوران حقوقی است که هرقسمت از این مجموعه تلویزیونی به یکی از پرونده ها می پردازد.

نظرهای منتشر شده سریال داوران