پوستر سریال داوران

سریال تلویزیونی |درام

داوران

- /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۰ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

خانواده ای شامل موکلان و داوران حقوقی است که هرقسمت از این مجموعه تلویزیونی به یکی از پرونده ها می پردازد.

دیالوگ های به یاد ماندنی

نقدهای بلند سریال داوران

نقدهای کوتاه سریال داوران

نظرهای منتشر شده سریال داوران