پوستر فیلم وسوسه
نظر شما چیست؟
نظر شما چیست؟
۱۰ / ۱۰
۱ رای
۱۰ / ۰
۰ رای

وسوسه (1368)

به فیلم رای بده:

کارگردان: جمشید حیدری
تهیه کننده: جمشید حیدری

خلاصه فیلم:

دو مرد پس از سرقت مقداری جواهر با اتومبیلی دزدی می گریزند. پلیس به تعقیب آن دو می پردازد. آن ها کیف محتوی جواهرها را در ساختمانی نیمه تمام پنهان می کنند و قبل از این که موفق به فرار شوند دستگیر می شوند. پس از آزادی به محل جواهرهای دفن شده می روند. جوان دوچرخه سازی ساکن خانه است. دو سارق می کوشند با فریب جوان دوچرخه ساز به جواهرها دست یابند، اما جوان که به رفتار آن دو شک کرده است خود درصدد تصاحب جواهرها برمی آید. کش مکش آن ها به کوچه و خیابان کشیده می شود و کیف محتوی جواهرها به دره ای پرتاب می شود.

نظرهای منتشر شده فیلم وسوسه

0 نظر