پوستر فیلم شب های مافیا - فینال فینالیست‌ها - قسمت 2

|خانوادگی

شب های مافیا - فینال فینالیست‌ها - قسمت 2 (۱۴۰۰)

Mafia Nights - finalistfinal - episode 2

۴ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

قسمت دوم فینال فینالیست های «شب های مافیا» با حضور بازیکنان برتر دو فینال قبلی

کارگردان: سعید ابوطالب

دیالوگ های به یاد ماندنی

نقدهای بلند فیلم شب های مافیا - فینال فینالیست‌ها - قسمت 2

نقدهای کوتاه فیلم شب های مافیا - فینال فینالیست‌ها - قسمت 2

نظرهای منتشر شده فیلم شب های مافیا - فینال فینالیست‌ها - قسمت 2