پوستر سریال خونه پا

سریال تلویزیونی

خونه پا

- /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۰ رای

0
امتیاز دهید :

داستان این فیلم صداقت بین انسان ها را با بیانی ساده در فضای طنز و فرح بخش نمایش می دهد.

دیالوگ های به یاد ماندنی

نقدهای بلند سریال خونه پا

نقدهای کوتاه سریال خونه پا

نظرهای منتشر شده سریال خونه پا