پوستر فیلم زمستان آخر

فیلم‌ سینمایی

زمستان آخر (۱۳۹۲)

The Last Winter

۱۰ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۵ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

باجی و کدخدا تنها بازمانده‌های روستایی متروک هستند که روستایشان کم‌کم در حال زیر آب رفتن است. آنها هر کدام در آن ناکجاآباد منتظر سفر کرده‌های خویش هستند، چیزی که برای دیگران قابل درک و فهم نیست. تا آنکه شبی بر حسب اتفاق و جبر طبیعت باجی و کدخدا که تنها مونس هم هستند، از هم دور شده ...

کارگردان: سالم صلواتی

نویسنده: سالم صلواتی

فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان

عکس‌های فیلم زمستان آخر


فیلم «زمستان آخر»
فیلم «زمستان آخر»
جعفر شیخ احمدی در فیلم «زمستان آخر»
جعفر شیخ احمدی در فیلم سینمایی «زمستان آخر»
مسعود یوسفی و جعفر شیخ احمدی در فیلم «زمستان آخر»
فیلم سینمایی «زمستان آخر»
جعفر شیخ احمدی در «زمستان آخر»
مسعود یوسفی در فیلم «زمستان آخر»

نظرهای منتشر شده فیلم زمستان آخر