پوستر فیلم ایمان

فیلم‌ سینمایی

ایمان (۱۳۴۶)

۱ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

مهندس جوانی در بازگشت از اروپا به جای پدر عهده دار اداره ی کارخانه اش می شود. دوستی فریبکار با کشیدن او به سوی قمار و شب زنده داری و اعتیاد هستی اش را ساقط می کند تا جائیکه والدینش نیز آواره و سرگردان می شوند. سال ها بعد مهندس جوان که در اثر حادثه ای و انجام خدمتی به مردی ثروتمند، موقعیت و مقامی یافته و با دختر مرد ثروتمند ازدواج می کند. در این شرایط بار دیگر در برابر پدر قرار می گیرد و با آرزوی بخشش به سویش می رود. پدر او را می بخشد و از آن پس زندگی آرامی را دنبال می کنند.

نظرهای منتشر شده فیلم ایمان