پوستر فیلم مزدوران

فیلم‌ سینمایی

مزدوران (۱۳۶۳)

۱۰ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

عوامل ساواک ناموفق در به حرف آوردن عبدالله، زندانی سیاسی ـ مذهبی، هاشم را که یک زندانی شکنجه گر و وابسته با ساواک است، به سلول او می فرستند و او در نهایت تحت تأثیر عبدالله قرار می گیرد. عبدالله را اعدام می کنند و هاشم آزاد می شود و پشیمان از گذشته به شهرش برمی گردد تا به مردم آنجا خدمت کند. بیوک خان بالابیگی، همه کاره شهر، جوانان را به اعتیاد کشانده و شیلات را در دستش گرفته است. هاشم خواهرش را تنها و برادرش را معتاد و در دام بیوک خان می یابد. ابراهیم را در خانه حبس می کند و بالاخره اعتیادش را ترک می دهد. بیوک خان با او درگیر می شود و ابراهیم را درمی یابد. ولی او فرار می کند و به کمک هاشم می آید، ایادی بیوک خان را متحول می کنند و در یک درگیری، هاشم می گریزد، ابراهیم دستگیر می شود و فیلم پایان می یابد.

نظرهای منتشر شده فیلم مزدوران