پوستر فیلم جنجال بزرگ

فیلم‌ سینمایی

جنجال بزرگ (۱۳۶۳)

۴.۵ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۴ رای

0
امتیاز دهید :

پیرمرد دو مشکل دارد،اول اینکه دامادش را متقاعد کند که هر چه زودتر خانه ای تهیه کند و همسر عقد کرده اش را از خانه او ببرد وگرنه اجازه ندارد وارد خانه او شود. دوم حفاظت از پس اندازش که مایل نیست در بانک نگهداری کند و آن را به صورت نقدی در آستر کت خود جاسازی کرده است. یک بار سارقی وارد مجموعه آپارتمانی آنها شده و برای اینکه خود را از تعقیب مامورین برهاند از غفلت او استفاده کرده و با پوشیدن کت او فرار می کند. از آن پس کوشش پیرمرد، داماد، دختر، ماموران و بعد سارقین در به دست آوردن این کت قیمتی است.

کارگردان: سیاوش شاکری

نویسنده: حسن هدایت، جمال امید

نقدهای بلند فیلم جنجال بزرگ

نقدهای کوتاه فیلم جنجال بزرگ

نظرهای منتشر شده فیلم جنجال بزرگ

یک سال پیش

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹

3 از 10
۰
۰
پاسخ
گزارش تخلف