پوستر فیلم مراد و لاله
نظر شما چیست؟
نظر شما چیست؟
۱۰ / ۹.۲۵
۴ رای
۱۰ / ۰
۰ رای

مراد و لاله (1344)

به فیلم رای بده:

کارگردان: طاهر
نویسنده: طاهر

خلاصه فیلم:

با مرگ پدر و مادر مراد و لاله خاله ی آن ها کلثوم خواهرزاده های خود را به کمک حسن به گدایی وامی دارد. باباعلی برای آن که فشار کم تری به بچه ها وارد بیاید برای کلثوم، با بساط شهر فرنگی، مشروب قاچاق حمل می کند. با دستگیر شدن باباعلی کلثوم و حسن بچه ها را وادار به دزدی می کنند، اما آن ها به جای دزدی به باربری و تصنیف فروشی رو می آورند. روزی اتومبیل زن و شوهر جوانی با لاله تصادف می کند و آنها لاله را به بیمارستان و بعد مداوا به خانه می برند. زن و شوهر جوان با رضایت کلثوم لاله را به عنوان فرزند خوانده خود نگه می دارند. پس از مدتی کلثوم دستگیر و باباعلی آزاد می شود. وقتی زن و شوهر جوان با لاله عازم اروپا هستند باباعلی و مراد آن ها را در فرودگاه می بینند، و از آن پس همگی در کنار هم زندگی می کنند.

نظرهای منتشر شده فیلم مراد و لاله

0 نظر