پوستر فیلم شریک زندگی

فیلم‌ سینمایی

شریک زندگی (۱۳۷۳)

- /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۰ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

نوری که قبلاً از همسرش مهری جدا شده، بار دیگر با او ازدواج می کند. آنها در کارخانه رنگ سازی شان نصف به نصف شریکند. از طرفی حیدر نگهبان کارخانه، که به دروغ طی نامه هایی به دخترش در آمریکا، خود را مدیرعامل معرفی کرده، با شنیدن خبر ورود دخترش بی بی گل و شوهر او اسدی به ایران، بیمار می شود. نوری و مهری به همراه خواهر نوری، تصمیم می گیرند به طور موقت، حیدر را به عنوان مدیرعامل به دختر و دامادش معرفی کنند. ماجرا به خوبی پیش می رود تا آن که میرزایی حسابدار کارخانه، خبر ورشکستگی کارخانه را پیش می کشد. نوری و مهری برای جلوگیری از ورشکستگی، تصمیم به فروش کارخانه می گیرند و بی بی گل و اسدی، برای خرید کارخانه اظهار تمایل می کنند. اما روزی که قرار است معامله صورت بگیرد، میرزایی که از رفتارش پشیمان شده، اعتراف می کند که به قصد خرید کارخانه اظهار تمایل می کنند. اما روزی که قرار است معامله صورت بگیرد، میرزایی که از رفتارش پشیمان شده، اعتراف می کند که به قصد خرید کارخانه، به عمد صورت های مالی را دستکاری کرده است. بی بی گل و اسدی که از طریق میرزایی شغل اصلی حیدر را فهمیده اند، تصمیم می گیرند در ایران ماندگار شوند و نیمی از سهم کارخانه را از نوری و مهری بخرند.

نظرهای منتشر شده فیلم شریک زندگی