پوستر فیلم پهلوان مفرد

فیلم‌ سینمایی

پهلوان مفرد (۱۳۵۰)

۹.۷ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۳ رای

0
امتیاز دهید :

به «مرشد» همه اعتقاد دارند، منجمله جوانی که مشهور است سرسپرده ترین یار مرشد است. جوان دختری را دوست دارد. دختر بر اثر حادثه ای به وسیله ی راهزنی عصمتش را از دست می دهد. مرشد برای اینکه آبروی دختر را حفظ کند، ظاهراً با او ازدواج می کند. جوان با مرشد از روی خشم روبرو شده و با او به ستیز می پردازد. پس از گذشت مدتی، جوان در رویارویی با راهزن حقیقت را دریافته و از مرشد تقاضای پوزش کرده و با دختر ازدواج می کند.

کارگردان: امان منطقی

نویسنده: امان منطقی

دیالوگ های به یاد ماندنی

نقدهای بلند فیلم پهلوان مفرد

نقدهای کوتاه فیلم پهلوان مفرد

نظرهای منتشر شده فیلم پهلوان مفرد