خلاصه‌‌‌‌‌فیلم
این اثر روایتگر بچه ای است که می خواهد وارد این دنیا شود و فراز و نشیب های این دنیا او را دچار چالش می کند.

ویدیوها

معرفی کامل فیلم

نظرهای منتشرشده