خلاصه‌‌‌‌‌فیلم
درباره مردی است که به بیماری پرخوری مبتلا است و شکم خود را نمی تواند سیر کند، سرپرست خانواده ای پرجمعیت می شود.

ویدیوها

معرفی کامل فیلم