پوستر فیلم دوباره زندگی

فیلم‌ سینمایی

دوباره زندگی (۱۳۹۶)

۷ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۸ رای

منتقدان:

۸

امتیاز دهید:

این فیلم قصه‌ی مرد و زن میانسالی است که قصد رفتن به خانه‌ی سالمندان را دارند اما دست روزگار آن‌ها را مجبور به ادامه‌ی زندگی در کنار یکدیگر می‌کند.

ویدیوهای فیلم دوباره زندگی

آنونس «دوباره زندگی»

بازیگرهای فیلم دوباره زندگی

بازیگرهای فیلم دوباره زندگی

عکس‌های فیلم دوباره زندگی


گلاب آدینه در فیلم «دوباره زندگی»
گلاب آدینه و رضا فهیمی در پشت صحنه فیلم «دوباره زندگی»
شمس لنگرودی در فیلم «دوباره زندگی»
شمس لنگرودی و گلاب آدینه در فیلم «دوباره زندگی»
شمس لنگرودی و گلاب آدینه در فیلم سینمایی «دوباره زندگی»
شمس لنگرودی در فیلم سینمایی «دوباره زندگی»
گلاب آدینه در فیلم سینمایی «دوباره زندگی»
شمس لنگرودی و گلاب آدینه در «دوباره زندگی»

نقدهای فیلم دوباره زندگی

زمستان فصل آخر سال نیست


آنچه تماشای فیلمی چون «دوباره زندگی» را به تجربهای لذتبخش بدل میکند در کنار میزانسن درست، بازیهای روان و سناریوی متقاعدکنندهاش، موازنهی جذاب میان تلخی و شیرینی در سیر روایت آناست. این تغییر لحن مداوم از اندوه و حزن به امید و شادکامی قطعاً دشواریهای بسیاری را به فیلمساز تحمیل میکند. فیلم درعین واقعگرا بودنش فراز و فرودهای دراماتیک خود را حفظ کرده و قادر است به احساسات تماشاگر چنگ بزند. درام، فضای سردی دارد اما فیلمساز اجازه نمیدهد این سرما ملالآور شود و درست در لحظاتی که آشناترین تصاویر از خزانِ زندگی زوج اصلی، کار را به سمت سردی و اندوه پیش میبرد، شوخیهایی کوچک و از جنس زندگی جای آن سردی را میگیرد و ملاحتی به کار میافزاید. «دوباره زندگی» فیلم غافلگیریهای متعدد نیست و فیلمساز با نشانههای آشنایی که میکارد همان تنها غافلگیری فیلم را هم که جان باختن پسر و عروس خانواده در تصادف است پیش از وقوعشان لو میدهد اما با اینحال همان از جنسِ زندگی بودن باعث میشود مخاطب به دنبال کردن آن تمایل داشته باشد و دوست داشته باشد بداند در پایان چه سرنوشتی برای ریحان، اصلان و نوهشان رقم میخورد. با اینکه بیماریِ اصلان در قالب شوکی نهایی پکیج بدبختیهای زوج را کامل میکند اما قدرت عنصر "زایش" همچنان در سراسر فیلم بر "زوال" و "مرگ" میچربد و زوج سالمند در عین ناامیدیشان همچنان روزنهای از امید را با خود حمل میکنند. شاید مقایسهی چندان موردانتظاری نباشد اما «دوباره زندگی» گاه، «مهر هفتم» برگمان را به یادمیآورد؛ نه از حیث سبک و ژانر بلکه از این نظر که در بسیاری از سکانسهای «دوباره ...» شاهد "جدال با مرگ" هستیم و این یادآور سکانس ماندگار "رقص با مرگ"ِ فیلم برگمان است. زن و مرد فیلم همانطور که مرد موکداً میگوید بهسبب ...
آنچه تماشای فیلمی چون «دوباره زندگی» را به تجربهای لذتبخش بدل میکند در کنار میزانسن درست، بازیهای روان و سناریوی متقاعدکنندهاش، موازنهی جذاب میان تلخی و شیرینی در سیر روایت آناست. این تغییر لحن مداوم از اندوه و حزن به امید و شادکامی قطعاً دشواریهای بسیاری را به فیلمساز تحمیل میکند. فیلم درعین واقعگرا بودنش فراز و فرودهای دراماتیک خود را حفظ کرده و قادر است به احساسات تماشاگر چنگ بزند. درام، فضای سردی ...

خبرهای مرتبط با فیلم دوباره زندگی

نظرهای منتشر شده فیلم دوباره زندگی