پوستر فیلم به هدف شلیک کن

فیلم‌ سینمایی

به هدف شلیک کن (۱۳۸۷)

۹ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

روایتی است از نسل امروز. از جوانان سوخته ای که در چمبره مشکلات کار و زندگی به تلاش افتاده اند تا شاید بتوانند بقا و حیات خود را دوام بخشند. در دو سوی زندگی و در آن سوی نیک و بد، قهرمانان «به هدف شلیک کن» ایستاده اند. قانون و گستاخی های جوانانه ای که جاده نامتناسب و ناهموار را برگزیده اند و عاقبت باید سرنوشتی را انتخاب کنند که خاکستری های حیات آنها را در هم بپیچد.

فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان

نظرهای منتشر شده فیلم به هدف شلیک کن