پوستر فیلم خانه قمرخانم

فیلم‌ سینمایی

خانه قمرخانم (۱۳۵۱)

۸.۵ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

قمرخانم (پروین ملکوتی) موجر تندخویی است که در خانه ی دنگالش مستأجران بی شماری دارد. یکی از مستأجرها به نام اوس کاظم (محسن هرندی)، که چینی بندزن است، قصد دارد از طریق ازدواج با اکرم (زری پورزند)، دختر قمرخانم، خانه را از چنگ او درآورد، و هدف قمرخانم از این وصلت تصاحب ثروت اوس کاظم است. قمرخانم مستأجرها را که دل پرخونی از او دارند وادار می کند که در مراسم عروسی شرکت کنند. پس از این بر اوس کاظم و مستأجرها آشکار می شود که خانه فاقد سند رسمی است، و می کوشند به کمک جوان دانشجوئی به نام آقاکمال (اصغرزاده) که مستأجر خانه است، خانه ی قمرخانم را تصاحب کنند؛ اما خود کمال چشم داشتی به خانه ی قمرخانم ندارد. قمرخانم به کمک داش غلام (علی اکبر آقاجانی) از منافع خود دفاع می کند، و موفق می شود تعدادی از مستأجرها را از خانه بیرون کند.

دیالوگ های به یاد ماندنی

نقدهای فیلم خانه قمرخانم

نظرهای منتشر شده فیلم خانه قمرخانم