پوستر فیلم مشق شب
نظر شما چیست؟
نظر شما چیست؟
۱۰ / ۸.۶۷
۶ رای
۱۰ / ۰
۰ رای

مشق شب (1367)

به فیلم رای بده:

تهیه کننده: علیرضا زرین

خلاصه فیلم:

این فیلم تحقیقی است مصور درباره تکالیف شب بچه ها. فیلم از زبان خود بچه ها به طرح این موضوع می پردازد. بی اطلاعی آنها از روش های جدید تدریس و سیاست های آموزشی در مدارس، مهمترین مسائل در این زمینه هستند که در فیلم مطرح می شوند.

نظرهای منتشر شده فیلم مشق شب

0 نظر