پوستر فیلم آلیس دیگر اینجا زندگی نمیکند

فیلم‌ سینمایی

آلیس دیگر اینجا زندگی نمیکند (۱۹۷۴)

Alice Doesn't Live Here Anymore

۸ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

آلیس پس از مرگ همسرش، به دنبال کار میرود تا کمبود زندگی اش را جبران نماید و از پس آن برآید ...

کارگردان: مارتین اسکورسیزی

نویسنده: رابرت گچل

بازیگرهای فیلم آلیس دیگر اینجا زندگی نمیکند

بازیگرهای فیلم آلیس دیگر اینجا زندگی نمیکند

دیالوگ های به یاد ماندنی

نقدهای فیلم آلیس دیگر اینجا زندگی نمیکند

نظرهای منتشر شده فیلم آلیس دیگر اینجا زندگی نمیکند