پوستر سریال یکی بود یکی نبود

سریال تلویزیونی |درام

یکی بود یکی نبود

۱۰ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

کارگردان: جواد ارشاد

دیالوگ های به یاد ماندنی

نقدهای بلند سریال یکی بود یکی نبود

نقدهای کوتاه سریال یکی بود یکی نبود

نظرهای منتشر شده سریال یکی بود یکی نبود