پوستر سریال چرخ و فلک

سریال تلویزیونی

چرخ و فلک (۱۳۹۴)

۷ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۳ رای

0
امتیاز دهید :

موضوع اصلی سریال یک مفهوم اخلاقی است که در هر یک از داستان‌ها این موضوع تکرار می‌شود و بیشتر بازیگران در ابتدای هر قصه آدم فرعی هستند که در قصه بعدی به بازیگر اصلی بدل می‌شوند.

دیالوگ های به یاد ماندنی

نقدهای بلند سریال چرخ و فلک

نقدهای کوتاه سریال چرخ و فلک

نظرهای منتشر شده سریال چرخ و فلک