پوستر سریال چرخ و فلک

سریال تلویزیونی

چرخ و فلک (۱۳۹۴)

۶.۵ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۶ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

موضوع اصلی سریال یک مفهوم اخلاقی است که در هر یک از داستان‌ها این موضوع تکرار می‌شود و بیشتر بازیگران در ابتدای هر قصه آدم فرعی هستند که در قصه بعدی به بازیگر اصلی بدل می‌شوند.

فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان

نظرهای منتشر شده سریال چرخ و فلک