پوستر سریال ساختمان پزشکان

سریال تلویزیونی |کمدی

ساختمان پزشکان

۷.۴ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲۵ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

این مجموعه تلویزیونی به زندگی نیما، روانشناسی می پردازد که با یکی از بیماران خود ازدواج کرده است.

نظرهای منتشر شده سریال ساختمان پزشکان