پوستر سریال دختران حوا

سریال تلویزیونی |خانوادگی

دختران حوا

۳ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۸ رای

0
امتیاز دهید :

ثریا که در گذشته پرستار زایشگاه بوده و به خاطر انتقام چند کودک را عوض کرده است، پشیمان شده و تصمیم به پیداکردن آنها می گیرد.

دیالوگ های به یاد ماندنی

نقدهای بلند سریال دختران حوا

نقدهای کوتاه سریال دختران حوا

نظرهای منتشر شده سریال دختران حوا