پوستر سریال پایتخت 2

سریال تلویزیونی |کمدی

پایتخت 2

capital 2

۷.۰ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲۸ رای

0
امتیاز دهید :

خانواده نقی معمولی تصمیم می گیرند تا با ماشین ارسطو گنبد و گلدسته ای را به قشم ببرند که در طی مسیر اتفاقاتی رخ می دهد.

دیالوگ های به یاد ماندنی

نقدهای بلند سریال پایتخت 2

نقدهای کوتاه سریال پایتخت 2

نظرهای منتشر شده سریال پایتخت 2