پوستر سریال پایتخت 2

سریال تلویزیونی |کمدی

پایتخت 2

capital 2

۶.۹ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۴۱ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

خانواده نقی معمولی تصمیم می گیرند تا با ماشین ارسطو گنبد و گلدسته ای را به قشم ببرند که در طی مسیر اتفاقاتی رخ می دهد.

نظرهای منتشر شده سریال پایتخت 2