پوستر سریال رانت خوار کوچک

سریال تلویزیونی |خانوادگی

رانت خوار کوچک

۳ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

اشترخانی که باید زودتر خانه را تخلیه کرده و روز عروسی را تعیین کند، تلاش می کند تا نظر معاونت جدید تعاونی مسکن را برای گرفتن یک قطعه زمین جلب کند.

دیالوگ های به یاد ماندنی

نقدهای سریال رانت خوار کوچک

نظرهای منتشر شده سریال رانت خوار کوچک