پوستر فیلم آخرین شب سال

فیلم‌ سینمایی

آخرین شب سال (۱۳۹۰)

- /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۰ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

این تله فیلم، تحویل سال نو را از نگاه سه نفر درشرایط اجتماعی مختلف و با مشکلات متفاوت روایت می کند که درنهایت به یک نتیجه ختم می شود.

اسکار-2023اسکار-2023

نظرهای منتشر شده فیلم آخرین شب سال