پوستر سریال می جان

سریال تلویزیونی

می جان (۱۳۹۸)

- /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۰ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

جشنواره-فیلم-فجر-40جشنواره-فیلم-فجر-40

دیالوگ های به یاد ماندنی

نقدهای بلند سریال می جان

نقدهای کوتاه سریال می جان

نظرهای منتشر شده سریال می جان