پوستر سریال صاحبدلان

سریال تلویزیونی |خانوادگی

صاحبدلان

۶.۰ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲۵ رای

0
امتیاز دهید :

با ورود یک قرآن به زندگی پیرمردی صحاف برای صحافی، زندگی او و نوه اش متحمل تغییراتی می شود که داستان آن در قرآن ذکر شده است.

دیالوگ های به یاد ماندنی

نقدهای بلند سریال صاحبدلان

نقدهای کوتاه سریال صاحبدلان

نظرهای منتشر شده سریال صاحبدلان