پوستر سریال صاحبدلان

سریال تلویزیونی |خانوادگی

صاحبدلان

۶.۳ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲۸ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

با ورود یک قرآن به زندگی پیرمردی صحاف برای صحافی، زندگی او و نوه اش متحمل تغییراتی می شود که داستان آن در قرآن ذکر شده است.

نظرهای منتشر شده سریال صاحبدلان